„Planeta X“ / červený trpaslík: základní informace a lidé, kteří je poskytli

admin   30.4.2016   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem „Planeta X“ / červený trpaslík: základní informace a lidé, kteří je poskytli

„Planeta X“/červený trpaslík je silně magnetická miniaturní hvězda, slabě zářící, emitující záření v infračervené části spektra. Má kolem sebe 7 měsíců, mračno rudého prachu ( oxid železitý ) a velké množství meteoritů. Obíhá mezi naším Sluncem a temnou hvězdou ( s přepokládanou dobou oběhu 35003600 let ) a v průběhu své dráhy výrazně mění svou rychlost. Při hledání planety, která narušuje obežné dráhy těles na vnější hranici naší sluneční soustavy se vžil termín „Planeta X“. Existence objektu byla v roce 1982 potvrzena daty ze sond Pioneer. První snímky objektu pořídil infračervený teleskop IRAS v roce 1983. Následovala krátká medializace a poté skončilo toto téma v režimu utajení.

Dr Robert Harrington ( hlavní astronom v US Naval Observatory, zemřel v roce 1993 ) – potvrdil existenci objektu. Přepokládal, že při jednom pravidelném průletu odtrhl tento objekt jeden z měsíců Neptunu a vznikla tak planeta Pluto ( nyní pouze trpasličí planeta ). Odhadoval velikost objektu na 35ti násobek velikosti Země.

http://www.youtube.com/watch?v=HpHU36uJnMc

Carlos Munoz Ferrada ( chilský astronom, 5 let ředitelem Panamské astronomické observatoře, zemřel v roce 2001 ) – potvrdil existenci objektu. Uvedl, že má charakteristiky komety ( kvůli eliptické oběžné dráze ) a také charakteristiky planety ( velikost a hmotnost ). Uvedl, že objekt obíhá mezi naším Sluncem a temnou hvězdou. Vypočítal tři různé rychlosti v průběhu oběžné dráhy objektu. Dokonce předpovídal umístění tří epicenter tektonické a vulkanické aktivity, která by měla vzniknout po přiblížení objektu.

https://www.youtube.com/watch?v=VJJ0N-Qq3CI

Robert Dean ( vysloužilý důstojník americké armády, aktivní v exopolitice ) – potvrdil existenci objektu. Jako zdroj informací uvedl známosti na vysokých postech americké armády. Uvedl, že ministerstvo obrany USA má celé sekce, které se danému tématu věnují. Uvedl, že objekt byl zachycen sondami Pioneer a poté nafocen infračerveným teleskopem IRAS.

https://www.youtube.com/watch?v=AbgHyrmgRZM ( projekt Camelot )

Arthur Neumann ( fyzik, Lawrence Livermore National Laboratory ) – potvrdil existenci objektu. Uvedl, že se s daným tématem seznámil při práci v NOAA ( National Oceanic and Atmospheric Administration ). Dle jeho informací přibližující se objekt způsobuje oteplování všech planet, nejen Země.

http://projectcamelotportal.com/2013/02/17/henry-deacon-aka-arthur-neumann-all-interviews-3/ ( projekt Camelot )

clanky