„Planeta X“/červený trpaslík: Co nás čeká?

admin   22.8.2016   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem „Planeta X“/červený trpaslík: Co nás čeká?

Divide et Impera, odvádění pozornosti

Globalistická mafie a kontrolovaná média se snaží odvádět pozornost lidí k uměle vytvořené migrační vlně ( a také k false flag terorismu s tajnými službami na pozadí ). Jak správně poznamenal francouzský ministr zahraničí Laurent Fabius, k opravdu velké migraci dojde teprve při eskalaci planetárních změn. Způsob jakým se média snaží nafouknout několik stovek migrantů v Česku je skutečně absurdní ( vzhledem k tomu, že např. maličký Libanon má těchto uprchlíků přes milión ). V Evropě je rozpoutáván střet náboženství a kultur, v USA rasová válka a střet s policisty. Hlavně aby nebyla pozornost lidí zaměřena na blížící se kosmickou hrozbu ( anebo na kriminální a vlastizrádné figurky ve vládách ).

Přírodní katastrofy jako metoda depopulace?

Globalistická mafie považuje detailní informace o blížících se katastrofách za strategickou výhodu. Tyto informace jsou k dispozici pouze pro tyto struktury. Astronomové, kteří byli ochotni lidi varovat, byli odstraněni ( např. Robert Harrington ). Kromě těch odstraněných nebo zastrašených zůstali pouze ti morálně flexibilní, kterým nedělalo problém lhát na toto téma v televizi. Tato situace se nyní mění a astronomové se chystají objekt znovu „objevit“ ( vzhledem ke zvyšující se viditelnosti už establishment ani nemá moc na vybranou ).

Někteří členové globalistických struktur se dlouhodobě otevřeně vyjadřují o tom, jak je třeba snížit počet lidí na planetě. Henry Kissinger například uvedl, že hlavním cílem americké zahraniční politiky směrem k zemím třetího světa by mělo být snížení populace. Princ Phillip prohlásil, že v případě své reinkarnace by se chtěl vrátit jako smrtící virus, aby pomohl vyřešit přelidnění na planetě. David Rockefeller zase vyjádřil svůj obdiv k tomu, jak Mao Ce-tung vyhladověl během kulturní revoluce desítky miliónů lidí ( a ani to nic nestálo ).

Jejich plán spočívá v tom, že se po katastrofách vynoří z podzemních základen s pokročilými technologiemi ( ne tito důchodci pochopitelně ) a zbytek přeživších půjde snadno zotročit ( nastane Úsvit nového dne, Rudý úsvit ).

new-day

Je nutno omezit riziko vzniku negativních scénářů, ve kterých by se například některé vlády snažili udržet lidi ve městech ( která budou velmi nebezpečnými, doslova smrtícími zónami ). V tomto směru by mohla pomoct vyšší informovanost občanů a také vojáků a policistů.

Vláda není na vaší straně

Ve chvíli, kdy bude červený trpaslík viditelný pouhým okem, veškeré divadlo končí. V ten moment už chtějí mít vlády připravený vyjímečný stav či stanné právo. Občané, kterým rychle dojde, že byli obelháváni, se pak mohou dohadovat s ozbrojenými hlídkami vojáků nebo policistů v ulicích.

Česká republika

Česká republika má v této situaci výhodnou polohu- neleží na mořském pobřeží, má dostatečnou nadmořskou výšku a leží mimo seismicky aktivní zóny. Pravděpodobně ještě dříve než udeří ty největší katastrofy ( a hlavně po nich ) se Česká republika octne pod přílivem migrantů z oblastí, které mají méně výhodnou pozici. Jedná se zejména o oblast na sever ( přímořské nížiny- Polsko ) a na jih od naší republiky ( vulkanická aktivita a zemětřesení – Itálie, Balkán ).

Jak velký může být rozsah katastrof?

Rozsah katastrof záleží na tom, zda se nachází naše planeta a červený trpaslík v době průletu na stejné straně Slunce. Robert Dean například v rozhovoru uvedl, že dle armádních dálkových pozorovatelů ( tzv. remoteviewing ) by mělo dojít k té horší variantě. V takovém případě se červený trpaslík přiblíží k naší planetě a dojde k magnetickému souboji, který Země prohraje. Země bude muset upravit svou pozici vzhledem k silnějšímu magnetu a dojde k přesunutí geografických pólů. V ten moment se obrovské masy vody a vzduchu musí přesunout na novou pozici ( globální záplavová vlna, vítr síly hurikánu ) a proběhnou masívní zemětřesení a tektonické pohyby. Povrch Země bude bombardován obrovským množstvím meteoritů, které způsobí rozsáhlé požáry ( doslova „ohnivé jezero“ ). Atmosféra bude plná horkého rudého prachu ( oxid železitý ). Po přesunu polů a následném tání se bude výrazně zvyšovat hladina oceánů, moří a všech ostatních vodních ploch.

mass-dreams-esp

Exopolitika

Kontakt s mimozemskými civilizacemi, který byl doposud omezen ( karanténa ), bude více otevřený. Na Zemi se uvolní dost místa a usídlí se zde další mimozemské skupiny. Dle některých lidí s mimozemskými kontakty vzniknou bezpečné zóny, kde budou určité skupiny lidí ( ty více pozitivněji orientované ) ve styku s E.T. Například v ústně předávané historii některých kmenů severoamerických indiánů se objevují příběhy o tom, jak jim během katastrof pomáhaly mimozemské skupiny.

Jsme obklopeni civilizacemi typu II ( manipulace s planetami ) a probíhající planetární změny jsou dlouhodobě monitorovány. V průběhu katastrof bude do určité míry probíhat managment ze strany mimozemských skupin ( těch benevolentních ) s pokročilými technologiemi ( a rozhodně se neodehraje Extinction Level Event, tedy zničení veškerého života na planetě ).

Je dobře známo, že používáním nukleárních zbraní jsem přilákali zvýšenou pozornost E.T. skupin. Jaderné výbuchy také zasahují okolní civilizace mimo naši třetí dimenzi. V tu chvíli přestává platit ona „základní směrnice“ ( o nezasahování do rozvíjejících se civilizací ) a dochází k intervenci. Existuje řada incidentů, kdy byl poslán jasný vzkaz přelety UFO objektů nad raketovými základnami s jadernými hlavicemi, které byly na čas vyřazeny z provozu. Například v Británii v roce 1980 došlo během UFO incidentu k neutralizaci jaderného materiálu ( přeměně na neškodné prvky ), uskladněného na vojenských leteckých základnách Woodbridge a Bentwater, využívaných americkým letectvem ( stejný scénář se tehdy odehrál v Sovětském svazu, byla odstraněna velká část arsenálu na obou stranách, Peter Paget – Bases ). Také jsme údajně obdrželi pomoc při odstraňování následků jaderné havárie ve Fukušimě. Lze tedy očekávat, že bude docházet k neutralizaci jaderného materiálu.