E.T. kontakt, E.T. agendy – 2. díl- integrace

admin   17.4.2017   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem E.T. kontakt, E.T. agendy – 2. díl- integrace

Hybridé, Starseeds, Indigo

Starseeds mohou plnit mise s řadou různých úkolů. Pomáhají s transformací planety a lidstva ( interakce energetických polí – výměna informací ) a podílejí se na budování Nové Země. Nekteří se podílejí na osvobození planety- účastní se multidimenzionální galaktické války s Archonsko-Drakoniánskou koalicí a snaží se zabránit šíření jejich parazitické umělé inteligence do dalších vesmírů. Jedná se o mise jak na vědomé úrovni, tak na úrovni podvědomé ( časté jsou aktivity v astrální formě- během spánku ). Řada starseeds má v sobě aktivační programy, které rozšíří jejich vědomí. Proces aktivace probíhá pod dohledem řady bytostí ( průvodců, rádců ) a tzv. vyššího já, se kterými je postupně prohlubován kontakt. Komunikace a vedení může ze začátku probíhat pomocí intuice a různých synchronicit, pokračovat přes telepatický a astrální kontakt, až ke kontaktu fyzickému. Některé mise zůstanou pouze v podvědomí, dané osoby o svých ostatních aktivitách a svém původu neví. Záleží na tom, nakolik by jejich vědomý kontakt mohl ovlivnit jejich misi- vše je dopředu plánováno. Pokud jejich mise zahrnuje spoluúčast na veřejném rozšíření povědomí o mimozemských civilizacích ( psaní knih, veřejné vystupování na konferencích ), jsou starseeds v otevřeném kontaktu již od raného dětství, díky tomu jsou na tento kontakt dobře aklimatizováni. Informace jsou předávány buď telepaticky nebo pomocí tzv. downloadů ( balíků informací ve formě jakéhosi zrychleného filmu, který musí daná osoba určitý čas zpracovávat ). Informace jsou také předávány na lodích ve formě holografických prezentací.

V případě urgentních starseed misí je narušen běžný inkarnační proces. Může nastat tzv. walk-in, kdy si duše vymění místo během klinické smrti a do fyzického těla se dostává bytost s rozšířeným vědomím. Případně může nastat sloučení dvou duší/aspektů duše ve fyzickém těle. Bytosti, které nemají žádné předchozí zkušenosti se životem na Zemi si ukládají do paměti cizí minulé životy.

Specifickou skupinu tvoří hybridé, kteří mají vyšší podíl mimozemské DNA. Mají telepatické schopnosti a někteří mají schopnost léčení. Dle Barbary Lamb se dají hybridé v populaci identifikovat: podle velkých očí, hubené postavy, nízkého krevního tlaku a vzácné krevní skupiny. Díky vyššímu podílu mimozemské DNA mají hlubší spojení s rasou, kterou zde reprezentují. Také mají hlubší porozumění- informace, které mohou poskytnout lidem a zmírnit strach a předsudky. Dle vlastních slov jsou zde v roli vyslanců, kteří mají překlenout propast mezi lidmi a mimozemskými skupinami. V průběhu planetárních změn/očištění planety ( a také později ) budou plnit funkci prostředníků usnadňujících mezidruhovou komunikaci.

Další specifickou skupinou jsou tzv. Indigo děti. Jejich schopnosti a rozšířené vědomí poskytují náhled do fungování nové civilizace na Zemi ( vyšší dimenze ). Mají telepatické a jasnozřivé schopnosti, také mají schopnost léčení. Řada z nich trpí autismem, Aspergerovým syndromem či ADHD- mají problém přizpůsobit se 3D paradigmatu. Tyto děti navštěvují večerní školu na lodích, v té klasické mají problém fungovat ( jejich uvažování je jiné- není lineární ). V budoucnosti budou plnit funkci učitelů lidstva.

starseeds

Severoameričtí indiáni- E.T. spojení

Severoameričtí indiáni dle vlastní ústně předávané historie pocházejí z hvězd, odkud je jejich předkové dopravili v lodích na Zemi. Většina indiánských kmenů uvádí Plejády jako místo jejich původu. Byli součástí civilizace Lemuria na potopeném kontinentu v oblasti Pacifiku, která základala osídlení také na okolních kontinentech. Po potopení kontinentu ( v důsledku masivní tektonické aktivity ) se přeživší skupiny přesunuli do Severní a Jižní Ameriky a oblasti dnešního Ruska. Dle indiánského kmene Čerokézů, poté co dorazili do Severní Ameriky, narazili jejich předkové na obdělávaná pole. Tyto pole byla obdělávána malými modrými lidmi s černýma očima, kteří vycházeli z podzemí pouze v noci a obdělávali pole za měsíčního svitu. Po sklizni si tito malí lidé odnesli svou úrodu do podzemních měst. Dle Čerokézů existují 3 typy malých lidí: lidé ze skal, kteří kradou děti; záludní „vavřínoví“ lidé a „dřínoví“ lidé, kteří pomáhají lidem s léčením. Mnoho indiánských kmenů žilo dlouhodobě v mírovém soužití s bytostmi Sasquatch ( inteligentní hominid s telepatickými schopnostmi, interdimenzionálním spojením a mimozemskými kontakty; pozemská rasa ) až do období evropské kolonizace, kdy byly obě tyto skupiny vytlačeny ze svých teritorií. Prérijní kmeny indiánů uvádí, že mimozemské skupiny zde existovaly víceméně otevřeně až do příchodu Evropanů. Indiání byli před bělochy varováni a někteří spolu s mimozemšťany odletěli mimo planetu. Někteří tvrdohlavější zůstali a čelili nepřízni osudu. Dle jejich informací budou během Velkého Očištění ( katastrof ) zachráněni a odletí zpět na Plejády. Indiáni Hopi popisují mravenčí lidi ( milióny let stará pozemská rasa s telepatickými schopnostmi a kolektivní myslí ), kteří jim pomáhali během katastrof. Zavedli je do podzemí, kde je živili, dokud nebyl povrch Země znovu obyvatelný. Dle indiánů Athabasca byli jejich předkové na Zemi dopraveni mimozemskými skupinami ( které žijí v podzemí na severním pólu- pravděpodobně vnitřní Země ve vyšší dimenzi- Agartha ), protože jejich rodná planeta byla přeplněná. Indiáni Athabasca měli problém se přizpůsobit místnímu prostředí a řada z nich vyhladověla. Uvádějí, že na Aljašce je mnoho podzemních měst obývaných mimozemskými skupinami.

Severoameričtí indiáni popisují ve své historii mimozemský kontakt jako běžnou záležitost. Sdílejí s benevolentními mimozemskými skupinami stejnou filozofii. Vnímají sami sebe jako strážce matky Země, kteří mají respektovat veškerý život, žít v souladu s přírodou a udržet si vlastní spiritualitu. Údajně si až do 20. století udrželi oficiální zastoupení v galaktických aliančních strukturách ( než byli semleti kulturní genocidou ). Řada kontaktů nicméně stále existuje na neoficiální individuální úrovni.

antp

Sasquatch ( Almas, Yeti )

Bytosti Sasquatch jsou inteligentní hominidé obývající oblasti naší planety s hlubokými lesy ( Severní Amerika, Sibiř a další ). Sasquatch tráví určité množství času ve 4D realitě ( přeskakují do vyšší dimenze ). K těmto přesunům využívají přirozené portály v přírodě, kolem nichž si vytváří své teritorium, a také vlastní schopnosti. Mají rozvinuté telepatické schopnosti a verbálně nekomunikují ( pouze vydávají několik hrdelních zvuků ). Lovci, kteří je často pronásledují, se stávají snadnou obětí mentální manipulace- jsou doslova přinuceni vidět co je potřeba, aby byli svedeni ze stopy. Sasquatch na Zemi vychovávají své mladé, blížící se lovce ( kteří neváhají střílet ) tedy pochopitelně odhánějí od svých teritorií. Tyto bytosti mají aktivní mimozemské kontakty- často jsou pozorováni jak s celými rodinami vystupují z UFO. Sasquatch někdy vykonává funkci hlídače, zatímco mimozemské skupiny provádějí v podzemí těžbu minerálů. Jsou schopni řídit lodě a byli pozorováni při manipulaci s technologicky pokročilými zařízeními.

Sasquatch se účastní války s Archonsko-Drakoniánskou koalicí. Účastnili se bojů na Marsu a dlouhodobě se podílejí na vyčištění podzemí naší planety od nepřátelských skupin ( řada tunelů a podzemních měst byla vybudována již před milióny let insektoidní rasou- využívány jsou dodnes ).

Během zničení Atlantidy a následné globální „Noeho“ potopě ( před cca 12 000 lety ) utrpěla jejich populace značné ztráty. Drakoniáni poté zaplavili Zemi geneticky upravenými atlantskými rasami ( což jim umožnilo zde navýšit počty inkarnovaných bytostí jejich negativní orientace ) a populace Sasquatch byla zatlačena do izolovanějších oblastí divoké přírody. Jejich populace byla časem výrazně zredukována a za účelem udržení genetické diverzity byli přinuceni spoléhat se částečně na mezidruhové křížení s domorodými kmeny. V současné době je s nimi v kontaktu jen velmi málo lidí ( komunikace probíhá telepaticky ). Jedná se často o lidi, kteří mají aspoň malou část jejich genetického materiálu. V minulosti byli na Zemi mezi lidmi a Sasquatch přátelské vztahy. Doufají, že v budoucnu bude možné obnovit kontakt s lidmi v širším měřítku.

sasquatch

Spolupráce s E.T.- planetární změny a společná budoucnost

Rasám, které se vyvíjely milióny let připadají lidé na Zemi slabí a ignorantští. Nebýt benevolentních mimozemských skupin, které nad námi drží ochrannou ruku, byli by lidé vyhlazeni ze zemského povrchu před dlouhou dobou ( Země se svou bohatou biosférou je atraktivní lokalitou ). Tyto skupiny ( organizovány v Galaktických aliancích ) si sice uvědomují, že lidé jsou pod negativním vlivem, nicméně nemohou za nás udělat naši práci. Být součástí galaktické civilizace vyžaduje osobní odpovědnost.

V průběhu planetárních změn/katastrof se ukáže skutečná podstata člověka. Naskytne se mnoho příležitostí pomáhat lidem. Asistenci v nouzi od Galaktické federace mohou očekávat ty civilizace, které se řídí jejími zásadami. Stejný princip funguje na individuální úrovni- lidé, kteří budou ochotni pomáhat ostatním lidem, mohou sami očekávat pomoc od mimozemských skupin.

Benevolentní mimozemské skupiny připravují určité skupiny lidí na planetární změny/očistu planety tím, že jim do podvědomí ukládají užitečné informace ( jakýsi krizový plán ), které se aktivují v období nouze. Preferují informovat lidi ( vybrány byly vůdcovské typy ), aby si mohli pomoct navzájem, spíš než aby prezentovali informace sami. Na vědomé úrovni nechtějí vytvářet příliš mnoho strachu. Negativní mimozemské skupiny spolupracující s pozemskými skupinami chtějí lidi nepřipravené a bez informací, jakožto důležitou součást jejich agendy. Informace jsou prezentovány na podvědomé úrovni ve formě symbolů a filmů s danou tématikou pouze jako pokus ulevit jejich karmě ( lze přepokládat také element výsměchu ).

Lidem se díky transformaci zbystřují smysly a intuice. Díky intuicím a jasnovidným vizím ( které jim byly uloženy do podvědomí ) se během planetárních změn určití lidé sejdou na určitých místech. Vzniknou tak komunity s jednotnou pozitivní spirituální orientací a mimozemskými kontakty- základ nové civilizace na Zemi/Nové zemi.