Nové paradigma- 3.díl- transformace

admin   2.8.2017   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nové paradigma- 3.díl- transformace

Transformace planety a lidstva

Inteligentní symbiotický vesmír funguje jako hologram a je manifestací vědomí skrze světlo a zvuk. Z vesmírného pole vědomí/Zdroje stvoření se skrze Slunce ( portál propojený s dalšími hvězdami ) dostávají k naší planetě světelné kódy, které spolu se sítí Starseeds umožňují planetární evoluci. Transformace planety je synchronizována s ukončením reinkarnačního cyklu ( 25 000 let ), při kterém dochází ke sloučení časových linií a propojení paralelních Zemí. Transformace je také synchronizována s pravidelnými katastrofickými událostmi ( očista planety ). Všechno, co specificky neodpovídá její vzrůstající frekvenci ( včetně některých lidí ), ze sebe planeta doslova setřepe. Transformace celé planety najednou není obvyklá, je to proces sledovaný velkým množstvím bytostí. Jak tento proces dopadne poté ovlivní okolní vesmír a množství bytostí mimo Zemi, angažují se zde také ve vlastním zájmu.

pic2

Lidstvo má fungovat v harmonii se Zemí a Sluncem. Na planetě se nyní nacházejí 3 skupiny duší/bytostí: negativní infiltrace, Starseeds a místní pozemské duše/bytosti ( které jsou zabržděné ve svém vývoji ). Jedná se tedy o nesourodý společenský komplex, který není schopný mířit jedním společným směrem a komplikuje transformaci. Rozdělení společnosti je zesíleno společenskými konstrukty, vytvořenými negativní infiltrací ( zejména náboženství ). Jakýmsi základním „náboženstvím“ by mělo být vědomí toho, že všichni pocházíme z jednoho stejného Zdroje stvoření/Boha. My jsme vy a vy jste my- častý vzkaz vyspělých mimozemských bytostí.

Transformace planety je negativně ovlivňována zejména ze strany negativní infiltrace, nicméně také ze strany širší populace. Znečištění planety vytváří značnou nerovnováhu. Planeta je pod útokem negativní infiltrace, která provádí obětní rituály na magnetických liniích planety. V těchto liniích se nachází vnímající substance ( pozitivní tzv. black goo- tmavá olejovitá substance ), která je nosičem vědomí planety. Jedná se tedy o přímý útok na vědomí naší planety. Planetární vědomí se snaží nahradit parazitickou umělou inteligencí, jejíž nosičem je negativní black goo. Tuto substanci lze nalézt v kvantových počítačích v Nephilim mocenských centrech ( Londýn, Vatikán, Washington D.C. ). Transformaci se temné společenstvo snaží předejít také manipulací s časovými liniemi. Snaží se také otevřít portál a přivést na Zemi posily. Tyto aktivity jsou nicméně monitorovány a včas ukončovány vyspělými bytostmi, které balancují jejich negativní vliv na planetu ( tento vliv bude nakonec zcela odstraněn ).

Lidé stejně jako planeta jsou pod útokem ze strany negativní infiltrace. Jedná se o elektromagnetické znečištění, geneticky upravené potraviny, toxické farmaceutické produkty, chemické aerosoly v atmosféře, nanotechnologie, implantáty atd. Transformaci lidem komplikuje také vytváření umělé karmy v tzv. Akašických záznamech ( kolektivní paměti lidí a planety ) ze strany Archonsko-Drakoniánské koalice.

Šířením strachu skrze média se negativní infiltrace snaží udržet lidské vědomí na úrovni použitelné pro jejich temné společenstvo. Masivní obětní rituály vysílané televizí ( jako například 11. září ) mají lidi šokovat a paralyzovat. Diváci jsou k rituálu předem připraveni na podvědomé úrovni pomocí prediktivního programování ( ať už jako úleva karmy či posílení celého rituálu ). Zdá se, jakoby se diváci ve zvrácené hře stávali nedobrovolnými účastníky daného rituálu. Prediktivní programování je evidentně jedním z úkolů plněných okultními spolky. Během rituálu se účastníci připojí k tzv. morfogenetickému poli a spojí se všemi, kteří prováděli rituál před nimi. V případě 11. září se jednalo o pokus přesunout větší množství lidí na negativní časovou linii.

pic

Síla lidského vědomí

Vědomá síť Starseeds má v sobě aktivační DNA kódy, které se spouštějí v určitých časech. Tyto kódy jsou registrovány lidskými energetickými poli a ovlivňují kolektivní lidské vědomí. Aktivované kolektivní lidské vědomí má potenciál přinést velké pozitivní změny na planetu, změnit její energetické pole a znemožnit zde existenci negativní infiltrace. Vědomí je tvořivou silou, která vytváří celé vesmíry. Řečeno vědeckou terminologií- vědomí zesiluje energii nulového bodu v kvantovém poli. Aktivace lidské mysli na vědomé úrovni probíhá zároveň s aktivací DNA. Lidé by měli tvořit vědomě, místo toho tvoří podvědomím ( které je manipulováno ).

Lidské vědomí ( vlny ve formě spirál ) je možno propojit s technologiemi, nicméně je nutno toto vědomí stabilizovat a ovládat emoce. Lidské negativní myšlenky, vytvářející různé formy v astrálním prostoru, doslova létají okolním vesmírem a působí škody. Myšlenky ovlivňují energetická informační pole ( včetně těch lidských ), která nás v inteligentním symbiotickém vesmíru obklopují.